Őrvidéki szél

 

Hazátlan (Őrvidéki) Magyarok Honlapja

MENÜ

2004-10-09 | Harangszentelés Őriszigeten

Ritkán adódik olyan ünnep egy közösség életében, mint amilyenben múlt vasárnap volt részük az őriszigetieknek. Az evangélikus magyarok templomában új harangot szenteltek a burgenlandiak. A csaknem 400 kilós, 13 ezer euróba kerülő harangot Teleky Béla, Bécsben élő professzor adományozta a helyi gyülekezetnek. A harang édesapja emlékét is őrzi, aki évtizedeken át volt Őrisziget evangélikus lelkésze.

Idősek és fiatalok, helyiek és elszármazottak, tartományi és egyházi elöljárók gyűltek össze az őriszigeti evangélikus templom mellett, hogy tanúi legyenek az új harang felszentelésének. Az előző, 1949-ben öntött harang megrepedt, és így használhatatlanná vált. Teleky Béla, Bécsben élő orvos-professzor sietett a segítségükre. Az új, csaknem 400 kilós, 13 ezer eurós harangot ő adományozta a gyülekezetnek, amelynek élén 29 esztendőn át szolgált lelkészként az édesapja.

Prof. Dr. Teleky Béla

„Ez tulajdonképpen egy aktus volt neki, és hogy a szelleme tovább éljen ebben a kis faluban, ahol nemcsak a gyerekeket tanította, hanem evangélikus lelkész is volt, és azon túl a felsőlövői gimnáziumban a hittant tanította, és ezáltal nagy volt a közismertsége, és sajnos nagyon korán meghalt, 66 évesen egy veseműtét után, és az ő emlékére történt itt ma minden.”

Az új harang nagyon hasonlít a régihez. Az evangélikusok mellett az adományozó család neve és a harangöntő címere díszíti. A harangot az osztrák püspök és magyar kollégája, Szebik Imre is megáldotta.

„Áldott legyen mindenki, aki megszólaltatja e harangot az Úr szolgálatában, és áldott legyen a gyülekezet, amely megérti a harang szavát, hogy Isten kegyelmének gazdagságát magasztalja nemzedékről nemzedékre, mindörökké, Ámen.”

Az új harangot elsőként az adományozó kongatta meg, édesapja emlékére. Neki is köszönhető, hogy a hitélet a magyarság megmaradásának egyik záloga itt.

Mezmer Ottó evangélikus lelkész, Őrisziget

„Háromszor 1 hónapban magyar nyelvű istentisztelet van, tehát 1 vasárnap marad német nyelvű istentiszteletre. Büszkén mondhatom, hogy nálunk itt, Szigeten ausztriai viszonylatban a legmagasabb az istentiszteletek látogatottsága.”

A helyiek örömében sokan osztoztak. Az egyházi és tartományi elöljárók mindegyike húzott néhányat a harangon, míg az felkerült a templom tornyába. Hasonló látványban utoljára 1950-be volt részük az ittenieknek.

Pathy Ernő

„Nekem már a 2. harangfelhúzás volt. 51 évvel ezelőtt volt egy, amelyik meghasadt, akkor még fiatal ember voltam, és akkor innen bentről húztuk ki a harangot kocsival, éppen ilyen formában, mint ez, de én azt hiszem, az egy kicsit nehezebb volt az a harang, ha igaz.”

Az ünnepség után nem sokkal végre megszólalt az új harang. Hangja messzire elhallatszott, s a hívek meghatottan figyelték. Ezentúl ez a harangkondulás hívogatja őket az istentiszteletekre, s ez a hang szólal meg akkor is, ha halottaikat siratják. De ez a harang nemcsak az Istennel való kapcsolatot és a hitet segíti megőrizni. Itt, az egyetlen ausztriai evangélikus magyar gyülekezetben a közösséget és a magyar hagyományokat is élteti.

Szebik Imre elnök-püspök, Magyarországi Evangélikus Egyház

„A szigeti gyülekezet valamikor a magyarországi evangélikus egyház egyik gyülekezete volt, egészen 1920-ig. Úgy véljük, hogy a politikai döntések bennünket nem köteleznek arra, hogy ne jöjjünk el azokhoz az evangélikusokhoz és magyarokhoz, akik lélekben az elmúlt 80 esztendő alatt is a testvéreink maradtak. Ha örömben van részünk, akkor azt is meg kell osztanunk egymással, így örültünk együtt a szigeti evangélikusoknak, és így akarjuk erősíteni abban, hogy a magyar nyelv kultúráját, hitük megvallását továbbra is hűséggel, odaadással végezzék.”

Tanai Ibolya

a videó megtekintéséhez  kattintson idea videó megtekintéséhez kattintson ide

Forrás: Pro-28 Stúdió

Asztali nézet